UBN nummer

Een UBN is een Uniek Bedrijfsnummer voor een locatie waar dieren worden gehouden. Het hebben van zo een nummer is niet afhankelijk van of je het voor de hobby of professioneel doet. Ook niet van aantal.

 

Koper van een pup. Koop nooit een pup in Nederland zonder chip en bewijs van registratie van de chip!!! 

U krijgt problemen bij het eerste bezoek aan een dierenarts. Laat u niet wijsmaken dat u dat dier op een UBN nummer moet zetten. Dat moet door de fokker of verkoper al gedaan zijn!!!

Zo niet; dan kunt u er bij voorbaat vanuit gaan dat er iets niet klopt.

 

Wanneer is een UBN nodig?

Bent u een niet-bedrijfsmatige houder van honden? U heeft een UBN nodig als u:

 • eenmalig een nestje pups krijgt;
 • een hond importeert en de eerste houder in Nederland bent;
 • een hond heeft die nog niet is geregistreerd. U bent dan de eerste houder die de hond registreert;
 • een EU-paspoort aanvraagt voor een hond. De dierenarts die het paspoort uitgeeft heeft uw UBN nodig;
 • een chip laat inbrengen of vervangen bij een hond.

Voor deze situaties vraagt u een UBN voor niet-bedrijfsmatige houders van honden aan.

 

Voorbeeld van een probleem waar u tegenaan kunt lopen: U heeft éénmalig een nestje pups en u wilt deze dieren laten chippen en u heeft geen UBN nummer.

→ Dan mag de dierenarts of chipper de dieren niet chippen!!! ←

 

Hoe vraagt u een UBN aan?

Met deze stappen vraagt u uw UBN aan:

 1. Ga naar Direct uw UBN aanvragen.
 2. Kies onder Direct regelen voor Registreren.
 3. U logt hierna in met DigiD. Na inloggen ziet u uw gegevens.
 4. Klik op Registreren. U maakt nu automatisch een UBN op uw adres aan.
 5. Het UBN ziet u in het volgende scherm. U krijgt geen bevestiging.
 6. Uw UBN is meteen actief.

 

Wat kost een UBN en hoe betaalt u?

Het registreren van een UBN voor niet-bedrijfsmatig gehouden honden kost één keer € 19. Heeft u al een UBN voor een andere diersoort? En voegt u de diersoort Hond niet-bedrijfsmatig daaraan toe? Ook dan betaalt u eenmalig een bedrag van € 19. De factuur krijgt u niet direct. Deze krijgt u per post in het jaar na uw UBN-aanvraag. U betaalt pas zodra u uw factuur ontvangt.

In de volgende jaren krijgt u elk jaar een rekening om de kosten voor uw UBN nummer te voldoen. 

 

Bedrijfsmatige houders van honden hebben altijd een UBN nodig. Twijfelt u of u wel of niet-bedrijfsmatig honden houdt? U vindt meer uitleg op  Bedrijfsmatig huisdieren houden.